+982188801100
   تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، شماره ٧/١  
Scanlan ابزار های جراحی

ابزار جراحی (کد: )

امتیاز:

D'Amico Mediastinoscopy Biopsy Forceps, رینگ Handle

Developed in cooperation with Thomas A. D’Amico,MD

Cat. No.

توضیحات

Shaft

9009-300

6 mm width oval ring jaw, with ratchet

7 mm

9009-301

6 mm width oval ring jaw, without ratchet

7 mm

9009-310

7 mm width oval cupped jaws, with ratchet

7 mm

9009-311

7 mm width oval cupped jaws, without ratchet

7 mm

ارز
ریال:
قیمت: 90000 Rial
مقدار:
نظرات